НАЧАЛО

АГРО ОРГАНИК КОНТРОЛ, гр. Ямбол е дружество, което осъществява дейност по сертификация на биологични продукти и храни по схемa А „производител”, Б „преработвател“ и С „търговия/разпространение“. Схемите са част от нормативни изисквания към биологичните продукти и храни, одобрена на Европейско ниво. Те се прилагат, съгласно изискванията на основните РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 834/2007 и правилата за неговото прилагане в РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 889/2008, Наредба №5 от 3 септември 2018 г., правилата на БДС EN ISO 17065,  документи, ръководства и указания на EA, IAF и ILAC.